Vận chuyển hàng Nhật
Hotline 1900.2149(VN)

THEO DÕI KIỆN HÀNG CỦA BẠN

Theo dõi kiện hàng của bạn

Để theo dõi lộ trình kiện hàng của bạn, vui lòng nhập mã tracking dưới đây:

:

:

:

:

:

:

PHIẾU YÊU CẦU THANH TOÁN

Xin quý khách vui lòng thanh toán đến STK : 19035902493017. Tên người nhận : Nguyễn Văn Huy - Ngân hàng Techcombank

Nội dung thanh toán :

Số tiền thanh toán: ( Đã bao gồm phí bảo hiểm, hàng hoá đặc biệt)

Chi phí của tracking được tính trong lô hàng: